Kobietą Stworzył ją

    zaufanie

  •     Krzyczała z całych sił; krzyczała, mając przed oczami swoją córeczkę, która wiła się w męczarniach, mając w uszach jej przerażający wrzask, tak straszny, że każdemu, kto go słyszał, włosy się jeżyły. Nieważne, że kiedyś wierzyła w Baala*, któryWięcej oBoża głuchota[…]

  • Ks. Jan Twardowski WIELKA MAŁA Szukają wielkiej wiary kiedy rozpacz wielka szukają świętych co wiedzą na pewno jak daleko odbiegać od swojego ciała a ty góry przeniosłaś chodziłaś po morzu choć mówiłaś wierzącym tyle jeszcze nie wiem – wiaro malutkaWięcej oTyle jeszcze nie wiem…[…]

  • Psalm 23 to psalm ufności. Jest to pełne oddania wyznanie; wyznanie zaufania, wierności i nadziei.   Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę.Więcej oPan moim Pasterzem…[…]